Privacyverklaring van Neva Beauty Clinic

De volgende privacyverklaring schetst hoe Neva Beauty Clinic (‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’) uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Neva Beauty Clinic is een gegevensbeheerder en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Wij nemen uw privacy serieus en zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren.

We moeten uw persoonlijke gegevens verkrijgen en verwerken om u onze producten, diensten en behandelingen te kunnen leveren, om een betaling te verwerken als u een dienst of product bij ons koopt en om aan onze zakelijke en wettelijke verplichtingen te voldoen. We zullen nooit persoonlijke informatie van u verzamelen die we niet nodig hebben, of gegevens bewaren die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze verklaring worden gespecificeerd. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt zoals vereist door de wet of om te reageren op een juridisch proces.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Naam en contactgegevens

Om ons contract met u uit te voeren bij het doen van aankopen.
Om u servicegebaseerde berichten te sturen ter uitvoering van ons contract met u (bevestiging, herinnering aan boekingen en beoordelingsverzoeken).
Om eventuele vragen te behandelen en eventuele klachten op te lossen.
Als onderdeel van onze wettelijke verplichting voor zakelijke, boekhoudkundige, fiscale en verzekeringsdoeleinden.
Om contact met u op te nemen over speciale aanbiedingen en nieuws van onze salon.
Wij vragen uw toestemming om contact met u op te nemen over onze speciale aanbiedingen en nieuws uit onze salon. Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Speciale categorieën van verzamelde persoonsgegevens
In veel van onze consultatieformulieren worden gezondheidsvragen gesteld om behandelingsvragen te behandelen en om mogelijke behandelingen of producten onder de aandacht te brengen die een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid als gevolg van de medicijnen die u gebruikt of een gezondheidsprobleem dat u heeft. Uw privacy is voor ons erg belangrijk en wij gebruiken deze gegevens alleen om uw geschiktheid voor de behandeling te bepalen en om u een veilige dienstverlening te kunnen bieden.

We hebben extra veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevens uit speciale categorieën te beschermen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of ongeoorloofde toegang. Wij verzamelen deze gegevens alleen van u op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens van kinderen
Wij nemen de persoonsgegevens van kinderen zeer serieus en verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd. Wij besteden grote zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens van kinderen. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die persoonlijke gegevens zo snel als praktisch mogelijk is verwijderen.

Jouw rechten als individu
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop deze persoonlijke gegevens worden verwerkt, waaronder:

Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
Het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Het recht om te verzoeken om verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of om ons te beperken in de verwerking van sommige of al uw persoonlijke gegevens.
Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing van ons.
Het recht om correctie te vragen van onjuiste informatie die wij over u bewaren.
Het recht om te verzoeken dat wij de informatie die wij over u bewaren, overdragen aan een andere dienstverlener.
Het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Als wij van u een verzoek ontvangen om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we gevolg geven aan het relevante verzoek; dit is om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en veilig worden gehouden.

Gegevens delen, derde partijen en gegevensverwerkers
Wij maken uw persoonlijke gegevens bekend aan derden met als doel u een dienst te verlenen, ons bedrijf te runnen, en wanneer dit wettelijk vereist is, en om onze wettelijke rechten af te dwingen. Wanneer wij gebruik maken van een derde partij, hebben wij strikte afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens, waarop zonder instructie van ons geen actie kan worden ondernomen.

De derde partijen waarmee wij samenwerken, zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen of openbaar maken en zullen deze te allen tijde veilig bewaren. Bovendien moeten zij de persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën bedrijven:

Softwarebedrijven van derden, zoals een salonsoftwarebedrijf, om de klantervaring voor u te verbeteren en de manier waarop wij zaken doen te verbeteren.
Betalingsverwerkers en software om online boekingen bij ons te vergemakkelijken. Deze bedrijven verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Professionele diensten zoals marketingbedrijven om ons te helpen ons bedrijf te runnen en met u in contact te komen.
Accountants- en verzekeringsmaatschappijen om ons te helpen ons bedrijf te runnen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u als klant onze diensten te kunnen verlenen.

De criteria waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zouden blijven verwerken, zijn onder meer:

Wanneer er een wettelijke basis, verplichting of legitiem belang bestaat om uw persoonlijke gegevens verder te verwerken.
Wanneer verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Cookies
Een ‘cookie’ is een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en door de webbrowser van de gebruiker op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker aan het browsen is. Wanneer u voor de eerste keer een site bezoekt die cookies gebruikt, wordt er een cookie op uw computer/mobiele apparaat gedownload, zodat uw apparaat de volgende keer dat u die site bezoekt, nuttige informatie onthoudt, zoals items die in het winkelwagentje zijn toegevoegd, bezochte pagina’s of inlogopties. Een pop-up op onze website zal u tijdens uw bezoek vragen om cookies te accepteren of te beheren.

Onze website maakt gebruik van cookies om bepaalde functies uit te voeren en uw gebruikerservaring op maat te maken. Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk om de website te laten werken, maar het zorgt wel voor een betere surfervaring. U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar als u dat doet, werken sommige functies van deze site mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt cookies die al op uw computer staan beheren en/of verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet worden geplaatst. Als u dit echter doet, kan het zijn dat u elke keer dat u een site bezoekt handmatig bepaalde voorkeuren moet aanpassen en dat sommige diensten en functionaliteiten mogelijk niet werken.

Overdracht van persoonlijke informatie
Wanneer uw persoonlijke gegevens via onze salonsoftware worden verwerkt, worden deze allemaal bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Uw gegevens worden verwerkt door de salonsoftware en opgeslagen in de Google Cloud service. 

Gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet aan ons verstrekt
In het geval dat u een product of dienst bij ons wilt afnemen, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens nodig zijn. U kunt er altijd voor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken. In deze gevallen is het echter mogelijk dat we sommige/alle producten, diensten en behandelingen niet kunnen leveren.

Marketingberichten
Zoals hierboven vermeld, kunnen we per sms of e-mail contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen, promoties of nieuws over onze producten en diensten.

U kunt zich op elk moment afmelden voor marketing door:

Klik op ‘Afmelden’ in een e-mail.
Neem contact op met ons team via info@nevabeautyclinic.com
Houd er rekening mee dat het een aantal dagen kan duren voordat uw aanvraag is verwerkt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Er worden passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden of ongepaste toegang, intern of extern. Uw verbinding met het online salonplatform maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Alle informatie die aan de salonsoftware wordt doorgegeven, wordt gecodeerd tijdens de gegevensinvoer en overdracht naar de cloud.

Alle papieren dossiers waarin uw persoonlijke gegevens zijn vastgelegd, worden bewaard in een afgesloten archiefkast of kluis die alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel in de salon. Medewerkers krijgen alleen specifieke toegangsrechten toegewezen en hebben alleen toegang tot de salonsoftware met de pincode die hen door de directie van de salon is toegekend.

Vragen over gegevensbescherming
Indien u vragen heeft of een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verzameld, hoe deze worden verwerkt of als u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, kunt u contact met ons opnemen.

Neva Beauty Clinic
Kaldenkerkerweg 56
5915 AD Venlo